Чому слід обирати Документознавство та інформаційну діяльність?


  Загальні тенденції розвитку світової спільноти на початку ХХІ століття ставлять сучасних дослідників, освітян, державних діячів перед феноменом нового типу суспільства, у якому чільне місце посідає інформація. Її збір, аналітико-синтетична обробка, передача та використання вже давно стали необхідною умовою прогресу в економіці, стабільного стану суспільства та розвитку і повноцінного функціонування державних інститутів.
  Сучасний етап у розвитку цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань у житті суспільства, зростанням частки інформаційних комунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті країни, створенням глобального інформаційного простору, який буде забезпечувати ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів та задоволення соціальних і особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах.
ІС стало наслідком технічної (комп'ютерної) революції й базується на інформаційних технологіях, «інтелектуальних» комп'ютерах, автоматизації та роботизації всіх сфер і галузей економіки та управління, єдиній інтегрованій системі зв'язку. Це фізично забезпечує кожній особі (а, зрештою, закріплюється законодавчими актами) доступ до будь-якої інформації і знань та зумовлює радикальні зміни в усій сучасній системі суспільних відносин (політичних, правових, духовних та інш.). Завдяки формуванню ІС забезпечується
   Потреба у спеціалістах здатних кваліфіковано і високопродуктивно працювати з інформаційними потоками та документами у новому інформаційному середовищі, може бути задоволена за рахунок підготовки фахівців зі спеціальності 6.020105 - «Документознавство та інформаційна діяльність».
Необхідність підготовки кадрів даного напряму базується на наступних засадах:
глобалізація світової та європейської спільноти в умовах стрімкого розширення інформаційного простору та введення нових технологій збору, зберігання та передачі інформації;
трансформування галузей національної економіки з потребою їх адаптації до світових економічних систем та підняття рівня конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках;
становлення нової Української Держави з потребою модернізації державного, регіонального та муніципального апаратів управління.
   З метою задоволення освітніх потреб регіону в університеті з 2004 року проводиться підготовка бакалаврів у сфері документознавства та інформаційної діяльності.
   Спеціалістами випускової кафедри українознавства та викладачами університету створено високоякісну навчально-методичну базу, яка забезпечує освітній процес. У планах підготовки студентів передбачено дисципліни, що дають змогу отримати ґрунтовні знання з діловодства, документознавства, теорії інформації та комунікації, набути навичок обробки текстових документів, практичної роботи з обчислювальною технікою. Підготовка спеціалістів здійснюється з використанням сучасної матеріально-технічна бази.

 

Бакалаврат   

На даний момент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, виходячи із матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, проводить підготовку спеціалістів за рівнем бакалавр з терміном навчання 4 роки (спеціальність 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»);
   Навчальним планом підготовки бакалавра передбачено такі дисципліни, які дадуть змогу здобути ґрунтовні знання з теорії інформації та комунікації, проводити аналіз різних за характером і спрямуванням текстів, набути навиків практичної роботи з людьми та обчислювальною технікою.
Наша спеціальність органічно поєднує в собі гуманітарні дисципліни, правові дисципліни та високорозвинуту базу для освоєння студентами сучасних технологій зберігання, обробки та передачі інформації.

Магістратура

Проблема документування діяльності та управління документацією є такою ж древеюю як і самі документи та управління ними. У даний час вона актуалізуєть страмким розвитком інформаційних технологій, прискореною інформатизацією суспільства. Тому у 2015 році керівництвом кафедри спільно з ректоратом було прийнято рішення про відкриття підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

На сьогодні в регіоні здійснюються сучасні технічні й інформаційні переобладнання підприємств, впроваджуються енерго- та ресурсоощадні технології, проводиться загальнодержавна комп’ютеризація установ, не виключенням є і наш регіон, для підвищення функціональності проводиться кадрове поповнення молодими кваліфікованими працівниками.

Аналіз проведений Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського свідчить про попит на фахівців цього напряму. У таблиці нище можна переглянути перелік суб’єктів адміністративно-господарської діяльності, що підтвердили потребу в магістрах зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

№ з/п

Суб'єкти адміністративно-господарської діяльності, що підтвердили потребу у фахівцях підготовлених за напрямом 8.02010501 "Документознавство та інформаційна діяльність"

Область

ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА ЇХ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

міські та районні

1

Кременчуцька міська та районна ради

Полтавська

2

Комсомольська міська рада

Полтавська

3

Глобинська міська та районна ради

Полтавська

4

Кобеляцька міська та районна ради

Полтавська

5

Крюківська районна державна адміністрація

Полтавська

6

Лубенська міська та районна ради

Полтавська

7

Хорольська районна державна адміністрація

Полтавська

8

Олександрійська міська рада

Кіровоградська

9

Світловодська міська рада

Кіровоградська

10

Золотоніська міська рада

Черкаська

сільські та селищні

1

Градизька селищна рада

Полтавська

2

Новогалещинська селищна рада

Полтавська

3

Кам'янопотоківська сільська рада

Полтавська

4

Григорово-Бригадирівська сільська рада

Полтавська

1

Кременчуцька міська та районна ради

Полтавська

2

Комсомольська міська рада

Полтавська

3

Глобинська міська та районна ради

Полтавська

4

Кобеляцька міська та районна ради

Полтавська

5

Крюківська районна державна адміністрація

Полтавська

6

Лубенська міська та районна ради

Полтавська

7

Хорольська районна державна адміністрація

Полтавська

8

Олександрійська міська рада

Кіровоградська

9

Бондарівська сільська рада

Полтавська

10

Власівська селищна рада

Кіровоградська

11

Онуфріївська селищна рада

Кіровоградська

ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ ТА ЇХ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

1

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості

Полтавська

2

Будинок дитячої та юнацької творчості м. Кременчука

Полтавська

3

Кременчуцький краєзнавчий музей

Полтавська

4

Архівний відділ Кременчуцької міської ради

Полтавська

5

Кременчуцький міський відділ РАЦС

Полтавська

6

Кременчуцьке районне управління юстиції

Полтавська

7

Онуфріївський районний центр зайнятості

Кіровоградська

8

Кременчуцька торгово-промислова палата

Полтавська

9

Світловодський навчальний заклад ТСОУ

Кіровоградська

10

Міська лікарня №1 м. Олександрія

Кіровоградська

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

1

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

Полтавська

2

ВАТ "Полтаваобленерго"

Полтавська

3

TOB "Українапромресурс"

Полтавська

4

TOB Золотоніський лікеро-горілчаний завод "Златогор"

Черкаська

5

ЗАТ "Кременчуцький лікеро-горілчаний завод"

Полтавська

6

TOB "Інструментальний завод"

Полтавська

7

ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод"

Полтавська

8

ВАТ "Кременчукм'ясо"

Полтавська

9

TOB "Будвироби"

Полтавська

10

КП ЗБВ-2

Полтавська

11

ЗАТ "Алкопром"

Полтавська

12

ЗАТ "Світловодське кар'єроуправління"

Кіровоградська

13

ПП "Видавничий дім "Приватна газета"

Полтавська

14

TOB "Промсистема"

Полтавська

 

Кафедра українознавства також надає основні бази проходження практики для свої студентів.

 

Перелік організацій та установ, які є основними базами проходження виробничої та переддипломної практики бакалаврами та бакалаврами напряму 6.020105 (8.02010501) "Документознавство та інформаційна діяльність"

№ з/п

 Назва організації, установи чи підприємства

Органи державного управління, ради народних депутатів та їх структурні підрозділи

1

Кременчуцька міська та районна ради Полтавської області

2

Кременчуцька районна державна адміністрація Полтавської області

3

Комсомольська міська рада Полтавської області

4

Глобннська міська та районна ради Полтавської області

5

Кобеляцька міська та районна ради Полтавської області

6

Крюківська районна державна адміністрація Полтавської області

7

Лубенська міська та районна ради Полтавської області

8

Хорольська районна державна адміністрація Полтавської області

9

Олександрійська міська рада Кіровоградської області

10

Світловодська міська рада Кіровоградської області

11

Світловодська районна державна адміністрація Кіровоградської області

12

Онуфріївська районна рада Кіровоградської області

13

Власівська селищна рада Кіровоградської області

14

Золотоніська міська рада Черкаської області

15

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості

16

Онуфріївський районний центр зайнятості

17

Кременчуцький краєзнавчий музей

18

Архівний відділ Кременчуцької міської ради

19

Архівний відділ Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області

20

Кременчуцький міський відділ РАЦС

21

Юридичний відділ Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області

22

Кременчуцьке районне управління юстиції

Організації та установи:

1

Будинок дитячої та юнацької творчості м. Кременчука

2

Меморіально-педагогічний музей A.C. Макаренка (м. Кременчук)

3

Світловодський навчальний заклад ТСОУ

4

Поліклінічне відділення Першої міської лікарні їм. О.Т. Богаєвського м. Кременчука

5

Міська лікарня №1 м. Олександрія

6

Кременчуцька торгово-промислова палата

7

ЗАТ "Торговий дім "Укртатнафта" (м. Кременчук)

8

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук)

9

ВАТ "Полтаваобленерго" (м. Полтава; м. Кременчук)

10

TOB "Українапромресурс" (м. Кременчук)

 

 

Працевлаштування

Працевлаштування дипломованого магістра з документазнавства та інформаційної діяльності:
- спеціалізовані відділи та служби для роботи з документною інформацією (архівні установи, музейні установи, державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства та установи усіх форм власності);
- інформаційні центри, інформаційно-аналітичні служби;
- відділи аналізу документної інформації, центри інформації й документації;
- служби комерційної інформації, служби електронної доставки документів, служби аналізу інформаційних потреб споживачів;
- служби інформаційного обслуговування й забезпечення;
- управління інформаційними ресурсами підприємств, організацій та установ.


Первинні посади фахівця з документознавства та інформаційної діяльності:
- службовець відомчих архівних установ;
- службовець документознавчих підрозділів державних органів управління та органів місцевого самоврядування;
- документознавець-референт;
- секретар-референт;
- інспектор відділу кадрів;
- офіс-менеджер із питань управління інформацією;
- менеджер інформаційного підрозділу бібліотеки, архіву;
- менеджер відділу інформаційного центру;
- менеджер інформаційних систем;
- керівник підрозділу науково-технічної інформації;
- інформаційний аналітик.

 

 

На навчання за освітнім ступенем бакалавр приймаються особи, що мають закінчену середню освіту та сертифікати ЗНО з предметів:

 • історія України (базовий рівень);
 • українська мова та література (базовий рівень);
 • математика або іноземна мова (базовий рівень).

До заяви додають:

 • атестат про середню освіту;
 • медичну довідку (форма О86-О), картку щеплень (форма 063);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок (оригінал та копію свідоцтва про народження)
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для абітурієнтів денної форми навчання)
 • шість фотокарток (розмір 3х4 см, кольорові, без куточка)
 • оригінали та нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують пільги

На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» приймаються особи, які закінчили ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації за вибраним напрямом.

 

Форма вступного випробування:

іспит з ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА та ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

 

До заяви абітурієнт додає:

 • диплом про закінчення освітньо-ківаліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • медичну довідку (форма О86-О), картку щеплень (форма 063);
 • карту підтримки бакалавра

 

Зовнішні абітурієнти до заяви додають:

 • диплом про закінчення освітньо-ківаліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • медичну довідку (форма О86-О), картку щеплень (форма 063);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок (оригінал та копію свідоцтва про народження)
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для абітурієнтів денної форми навчання)
 • шість фотокарток (розмір 3х4 см, кольорові, без куточка)
 • оригінали та нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують пільги

З усіма питаннями звертатися до приймальної комісії Кременчуцького національного університету знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Першотравнева, 20, кімната 2102.

 

Телефон приймальної комісії: (05366) 3-20-02.

Web-сторінка в Інтернеті: http://www.kdu.edu.ua