Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва є однією з наймолодших у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, але її корені сягають основ виникнення університету. Джерелами нового структурного підрозділу університету стали кафедра соціально-політичних наук і кафедра української та російської мов.

       24 грудня 1990 року наказом ректора Харківського політехнічного інституту була створена кафедра соціально-політичних наук, викладачі якої викладали історичні, філософські та соціально-політичні науки. Очолював кафедру соціально-політичних наук доктор історичних наук професор О. І. Осташко. Колектив кафедри посідав одне з чільних місць в університеті за кількістю публікацій, монографій, захистів кандидатських дисертацій.

       З 1992 року на кафедрі діяла аспірантура з історії України, яку закінчили 7 аспіра-нтів, 5 із них — В. І. Маслак, В. О. Крот, С. І. Нестуля, П. А. Стегній, Т. М. Плаксій успішно захистили дисертації. У 1998 році на кафедрі відкрита докторантура з історії України, яку закінчила професор Г. Т. Капустян.

       З розвитком навчального закладу та новим загальнодержавним курсом в питаннях громадянської освіти й становлення української нації, в університеті виникла потреба структурної реорганізації бази викладання гуманітарних дисциплін.

        5 листопада 2001 року вийшов наказ ректора № 188-1 «Про реорганізацію кафедр». У наказі наголошувалось реорганізації кафедр української та російської мов і соціально-політичних наук. У зв’язку зі зміною і розширенням профілю навчально-виховної діяльності перейменувати кафедру української та російської мов на кафедру українознавства. 2018 року кафедру було перейменовано на кафедру гуманітарних наук, культури і мистецтва.

        З 2001 по 2003 рік кафедру  очолював професор О. І. Осташко, який вніс великий вклад у її становлення та розвиток, ініціював створення аспірантури, активно працював над розвитком іміджу нової структурної одиниці.

    З 2003 року кафедру очолює доктор історичних наук, професор Володимир Іванович Маслак. Сьогодні на кафедрі працюють 15 викладачів: 2 професори, 7 доцентів, 3 старші викладачі, 3 асистенти. Також до кафедри прикріплено 2 аспіранти, які в майбутньому планують захищати свої кандидатські дисертації.

    Кафедро повністю матеріально забезпечені новітніми комп’ютерами, мультиме-дійною технікою, за допомогою якої викладачі кафедри проводять свої заняття.

      З 2005 року кафедра стала випускаючою і почала готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», а вже з 2008 почалася підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». 

      З 2016 року кафедра здійснює підготовку студентів за трьома спеціальностями: 022 «Дизайн», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльноті», 029 «Інформаційна, бібліотечна, та архівна справа».