Кафедра українознавства є однією з наймолодших в КрНУ імені Михайла Остроградського, але її корені сягають основ виникнення сучасного університету. Джерелами нового структурного підрозділу університету стали кафедра СПН та кафедра української та російської мов.

24 грудня 1990 року наказом ректора Харківського політехнічного інституту була створена кафедра Соціально-політичних наук, викладачі якої читали історичні, філософські та соціально-політичні науки. Очолював кафедру СПН кандидат історичних наук професор О. І. Осташко. Колектив кафедри посідав одне з чільних місць в університеті за кількістю публікацій, монографій, захистів кандидатських дисертацій.

З 1992 року на кафедрі діяла аспірантура з історії України, яку закінчили 7 аспірантів, 5 із них — В. І. Маслак, В. О. Крот, С. І. Нестуля, П. А. Стегній, Т. М. Плаксій успішно захистили дисертації. У 1998 році на кафедрі відкрита докторантура з історії України, яку закінчила професор Г. Т. Капустян.

З розвитком навчального закладу та новим загальнодержавним курсом в питаннях громадянської освіти й становлення української нації, в університеті виникла потреба структурної реорганізації бази викладання гуманітарних дисциплін.

5 листопада 2001 року вийшов наказ ректора № 188-1 «Про реорганізацію кафедр». У наказі наголошувалось реорганізації кафедр української та російської мов і соціально-політичних наук. У зв’язку зі зміною і розширенням профілю навчально-виховної діяльності перейменувати кафедру української та російської мов на кафедру українознавства.

З 2001 по 2003 рік кафедру українознавства очолював професор О. І. Осташко, який вніс великий вклад у її становлення та розвиток, ініціював створення аспірантури, активно працював над розвитком іміджу нової структурної одиниці.

З 2003 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Володимир Іванович Маслак. Сьогодні на кафедрі працюють 15 викладачів: 3 професори, 10 доцентів, 2 викладачі.. Також на кафедрі українознавства закріплені 3 аспіранти, які в майбутньому планують захищати свої кандидатські дисертації.

Кафедро повністю матеріально забезпечені новітніми комп’ютерами, мультимедійною технікою, за допомогою якої викладачі кафедри проводять свої заняття.

 

З 2005 року кафедра стала випускаючою і почала готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», а вже з 2008 почалася підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».